fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu Internetowego VERLE KUCHEN

 

 1. Podstawowe cele Polityki prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów/Usługobiorców Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem:http://verlekuchen.com/ (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) Klientów / Usługobiorców Serwisu jest Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie (37-100) przy ul. Cetnarskiego 35/37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000224213, nr REGON: 180004113, nr NIP 815-166-49-72.
 3. Nadrzędnym celem Polityki prywatności jest zapewnienie Klientom / Usługobiorcom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności standardom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”).

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych w Serwisie

 

II.1. Rejestracja w Serwisie

 

 1. Klienci, którzy dokonują rejestracji Konta Klienta w Serwisie, proszeni są o samodzielne podanie danych niezbędnych do jego utworzenia i obsługi.
 2. W celu rejestracji Konta dobrowolne, ale konieczne podanie jest następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail
 3. Dane osobowe Klienta rejestrującego się w Serwisie są przetwarzane w celach:
  • świadczenia usługi prowadzenia i obsługi Konta Klienta – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie swoich praw;
  • obsługi procesu zawierania Umowy Kredytu i umowy Ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów/ Usługobiorców w Serwisie i sposobu korzystania z Konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  • marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta/ Usługobiorcę – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • udziału w usłudze Newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera.

 

 

II.2. Marketing i reklama

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów/ Usługobiorców w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
 • wyświetlaniu Klientowi/ Usługobiorcy treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa),
 • wyświetlaniu Klientowi/ Usługobiorcy treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna),
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa Newslettera),
 1. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów / Usługobiorców dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Klientów/ Usługobiorców reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Klienta). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Klienta). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Klientów.

 

II.3. Kontakt przez wysłanie zapytania

 

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez wysłanie zapytania w formie listowej tradycyjnej, lub w formie mailowej, jak również telefonicznie.
 2. Zainicjowanie kontaktu z Administratorem wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Usługobiorcą/Klientem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi.
 3.  Dane osobowe są przetwarzane:
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane wiadomości i zapytania  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Klientów/ Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 

II.4. Newsletter

 

 1. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail , Administrator świadczy usługę Newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądania usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
 • w celu udziału w usłudze Newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta – przetwarzanie danych w ramach usługi Newsletter oparte jest na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera,
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 

 

 • Pliki Cookies oraz podobna technologia – informacja o plikach Cookies

 

 

 1. Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.
 2. Od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Ponadto, zgodnie z prawem Administrator przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych, w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 3. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 • dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 • personalizację przekazów marketingowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 1. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem, których Klient korzysta ze Serwisu. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 2. W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów handlowych Administratora, tzw. Punkty Odbioru, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów handlowych Administratora.
 3. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 3. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

 

 1. Uprawnienia Klienta / Usługobiorcy

 

 1. Klientowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a zakresie, w jakim dane Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Odbiorcy danych

 

 1. W związku z realizująca usług dostępnych w Serwisie Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe do firm obsługujących go w zakresie teleinformatycznym, prawnym, księgowym oraz realizującym dla niego działania marketingowe, jak również realizujących dostawę Produktów, oraz podmiotom świadczącym usługi płatności on-line, bankom, innym operatorom płatności,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu dane osobowe przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 1. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

 • Bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

 1. Kontakt

 

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Klientów Serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres:

 

Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Cetnarskiego 35/37

37 – 100 Łańcut

 

Mail: info@verlekuchen.com

 

Klient może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy jego dane, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejsza wersja Polityki prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
 2. Administrator ma prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz regulujących prawa konsumentów, a ponadto w sytuacji wdrażania lub zmiany stosowanych przez Administratora rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym spowodowanych postępem w dziedzinie technologii internetowej. Administrator będzie informował o zmianach poprzez zamieszczanie w serwisie zmienionej wersji Polityki, poprzedzone rozesłaniem stosownego komunikatu informującego o zmianach i terminie ich wejścia w życie.
 3. Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny i dotyczy jedynie Serwisu Administratora.
polski

Zapisz się do Newslettera

Zapoznałem/am się i akceptuję zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone w Polityce prywatności.

Chcę otrzymywać na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacje handlowe (Newsletter), wysyłane przez Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Informacje handlowe (Newsletter) wysyłane są nieodpłatnie. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korzystania z Newslettera, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera. Nadto, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: info@verlekuchen.com.

FreshMail.pl